Aanpak

Afhankelijk van uw wensen kan gekozen worden voor een aanpak:

Quick scan
Een quick scan geeft duidelijkheid. We brengen met een quick scan de situatie in uw bedrijf in kaart. Hoe is de staat van de middenspanning installatie? In welke staat van dienst bevinden zich de diverse  componenten. Hoe is de staat van dienst van uw kabels en uw kabel verbindingen? Waar is wanneer onderhoud nodig? een advies kan bestaan uit een globaal onderhoudsplan of een vervangingsplan. Hoe is het aanwijzingsbeleid vorm gegeven? Welke omgevingsfactoren hebben invloed op de energievoorziening.

Haalbaarheidsstudie voor nieuwbouw en/of uitbreiding van de installatie
Aan de hand van uw vraag doen we onderzoek naar de haalbaarheid van de aanpassing van de installatie. We werken uw vraag uit in een helder ontwerp. We brengen de risico’s in kaart. Op welke wijze kan de energievoorziening tijdens de ombouw gegarandeerd blijven?

Ecovolt beschikt over tijdelijk transformatorstations die als provisoirium tijdens de ombouw ingezet kunnen worden.

Ontwerp voor nieuwbouw en/of uitbreiding van de installatie
In deze fase werken we aan een ontwerp waarbij de continuïteit van uw bedrijfsprocessen leidend is. Het ontwerp houdt rekening met de bestaande infrastructuur. Aanpassing van de aansluiting aan het net van de netbeheerder kunnen wij voor u verzorgen. Deze aankoppeling verdient aandacht: hoe is het netbeheerdersnet, hoe en op welke wijze kan de aanpassing van de aansluiting gemaakt worden, wat zijn de voorwaarden van de netbeheerder?

DBMFO
Design, Built, Maintain, Finance and Operate. Deze werkwijze levert een ‘turn key’ oplossing. We ontwerpen de installatie, zorgen voor een compleet bouwproces, stemmen met u een onderhoudsprogramma af en tot slot werken we vooraf een gedetailleerd financiële prognose uit.

Beheer midden- en laagspanningsinstallaties
Het beheer van de installatie is een belangrijk onderwerp wat op voorhand aandacht verdient. We maken de exploitatie inzichtelijk over plaatsing en verwijdering, inclusief de bijbehorende protocollen. Uw wensen zijn leidend, met in inachtneming van de geldende voorschriften en eventueel aanvullende veiligheids- en instandhoudingseisen.

 

Exploitatie
Uw wensen hierin In een gesprek stemmen we met u af wat uw wensen zijn. We werken samen met u aan de meest optimale vorm, op een heldere open en constructieve wijze.